ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผลการนับคะแนนการคัดเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่33 ประจำปี2560 รายละเอียด
      ผลการนับคะแนนการคัดเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่33 ประจำปี2560 (วันที่ประกาศ 2560-01-30)
  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกันกลุ่มชีวิต (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) รายละเอียด
      แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกันกลุ่มชีวิต (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (วันที่ประกาศ 2559-12-07)
  ข้อแนะนำการทวงถามหนี้ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 รายละเอียด
      ข้อแนะนำการทวงถามหนี้ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (วันที่ประกาศ 2558-11-24)
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการทัศนศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละเอียด
      ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการทัศนศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันที่ประกาศ 2558-08-27)
  โครงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี2557 เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียด
      โครงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี2557 เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ประกาศ 2558-01-21)
  รายละเอียดการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย รายละเอียด
      รายละเอียดการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย (วันที่ประกาศ 2557-10-28)
  ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียด
      ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (วันที่ประกาศ 2557-10-17)